Friday, April 24, 2009

Dakilang Pagmamahal (Papuri Collection)Dakilang Pagmamahal


Sa pagmamahal ng Dios

sino ang makahihigit,
mayron ka bang nababatid?

Bugtong na Anak hindi Nya ipinagkait,

nanaog sa mundo, nagdusa’t dumanas ng libong sakit


Oh, purihin Ka sa dakilang pagmamahal Mo,

kahit bayaran Ka,

Hindi sapat ito upang ibalik

ang dugong itinigis ng Iyong Anak para sa ‘kin.


Dakilang Dios, kaybuti Mo
sa isang tulad kong masuwayin sa nais Mo

Di man pansin laki ng pagmamahal Mo,

tinaggap pa rin Ako, pinatawad sa mga kasalanan ko.

Oh, purihin Ka sa dakilang pagmamahal Mo,

kahit bayaran Ka,

Hindi sapat ito upang ibalik

ang dugong itinigis ng Iyong Anak para sa ‘kin.


Salamat po, Panginoon dahil sa pag-ibig Mo,

buhay ko ay nabago

Tanging Ikaw lamang papupurihan ko,

purihin ang Ngalan Mo,

O Ama dakila ang pagmamahal Mo

Oh, purihin Ka sa dakilang pagmamahal Mo,

kahit bayaran Ka,

Hindi sapat ito upang ibalik

ang dugong itinigis ng Iyong Anak para sa ‘kin.
1 comment:

Raych said...

Many thanks for posting for us. Have you by any chance got the chords for this music? We'd like to sing this during Filipino Mass next month.

With continued blessings to both of you,
Raych